PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (ook wel RI&E genoemd) beschrijft de risico’s die het werk voor de werknemers meebrengt. Deze risico’s vallen in grofweg drie groepen uiteen:

  • algemene risico’s waaraan alle werknemers in de organisatie bloot staan
  • bijkomende risico’s voor sommige werknemers vanwege de aard van hun werk
  • risico’s voor bijzondere groepen werknemers

Bijzondere groepen werknemers zijn onder andere jongeren, ouderen, zwangere medewerksters, thuiswerkers, minder validen en werknemers die geen of onvoldoende Nederlands spreken.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

In artikel 5 van de Arbo-wet staat de algemene verplichting dat iedere werkgever een actuele RI&E moet hebben, in het Arbo-besluit staan nadere voorschriften die in acht moeten worden genomen in de RI&E waar het gaat om specifieke groepen en onderwerpen.

De RI&E omschrijft gedetailleerd de (mogelijke) gevaren en de maatregelen die zijn of worden genomen om de risico’s te beperken. Ook bevat de RI&E een lijst van arbeidsongevallen, waarop de aard van het ongeval en de ongevaldatum vermeld staan. Alleen ongevallen die tot een verzuim hebben geleid hoeven op de lijst voor te komen.

Plan van aanpak

In de RI&E worden maatregelen beschreven om de risico’s te voorkomen of te beperken. Welke maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd gedurende het komende jaar (c.q. de komende jaren) wordt beschreven in een plan van aanpak.

In het plan van aanpak staat ook benoemd binnen welke termijn de maatregelen worden uitgevoerd. Zo vaak als dat nodig is moeten de RI&E en het plan van aanpak worden geactualiseerd.

De ondernemingsraad heeft over de RI&E methodiek en het plan van aanpak een instemmingsrecht. Jaarlijks moet de werkgever schriftelijk rapporteren over de voortgang van het plan van aanpak.

Meer informatie over de RI&E of gespecialiseerd werkplekonderzoek ?
Bel naar 077 – 3201760 of stuur uw e-mail naar info@preact.nl voor een vrijblijvende offerte of adviesgesprek. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

 

Downloads

arbo-balans 2006

arbo-balans 2005

arbo-balans 2004

arbo-balans 2003

arbo-balans 2002

beroepsziekten 2007