PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Ziek uit dienst & regres (verhaal ziektekosten)

Ziek uit dienst

Het kan voorkomen dat een werknemer bij afloop van een tijdelijk contract of dienstverband arbeidongeschikt is. De werknemer gaat dan ziek uit dienst, de werkgever vraagt hierbij aan UWV aan Ziektewet uitkering aan.

In deze situatie dient u met de volgende zaken rekening te houden:

Ziek uit dienst: er is sprake van kort of niet dreigend langdurig verzuim

 • definitie kortdurend verzuim: verzuim < 10 weken
 • bovendien mag langer durend verzuim niet aannemelijk zijn
 • de werkgever stuurt een verkort reïntegratieverslag in naar UWV
 • insturen uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband
 • de werknemer ontvangt via de bedrijfsarts de medische informatie

UWV beoordeelt de aanvraag en zal werknemer oproepen. De (ex-) werknemer dient aan de oproep gehoor te geven en de medische informatie zoals toegestuurd door de bedrijfsarts mee te nemen.

Download de PreAct brochure ziek uit dienst.
Download het formulier verkort reïntegratieverslag.
Download het formulier medische informatie WIA.

Ziek uit dienst: er is sprake van meer complex en langer durend verzuim

 • definitie langer durend verzuim: verzuim > 10 weken
 • verwacht langer durend verzuim op basis van de aard van de klachten
 • de werkgever dient een aantal formulieren toe te sturen aan UWV
 • insturen plan van aanpak uiterlijk op de laatste dag dienstverband
 • insturen eindevaluatie plan van aanpak binnen zelfde termijn
 • de werknemer ontvangt via de bedrijfsarts medische informatie
 • PreAct stuurt aan werkgever en werknemer een actueel oordeel toe

Bij langer durend verzuim dienen werkgever en werknemer aan meer voorwaarden te voldoen, wil UWV de loondoorbetalingplicht overnemen. Er dient een plan van aanpak reïntegratie te zijn, eventuele bijstellingen en een eindevaluatie.


UWV beoordeelt de aanvraag en zal werknemer oproepen. De (ex-) werknemer dient aan de oproep gehoor te geven en de medische informatie, de eindevaluatie en het actueel oordeel Arbo-dienst zoals toegestuurd door de bedrijfsarts mee te nemen.


Bovendien verlangt UWV van werkgever en werknemer een inspanningen ten behoeve van spoor II reïntegratie. In een aantal gevallen kunt u aanspraak maken op de participatie regeling.

Download de PreAct brochure ziek uit dienst.

Download het UWV formulier ziekteaangifte bij ziek uit dienst.
Download het formulier probleemanalyse en advies plan van aanpak.
Download het formulier plan van aanpak.
Download het formulier eindevaluatie plan van aanpak.
Download het formulier actueel oordeel Arbo-dienst.
Download het formulier medische informatie WIA

Regres

Soms wordt arbeidongeschiktheid van uw werknemers veroorzaakt door toedoen van derden. U kunt dan als werkgever de directe loonkosten als gevolg van het verzuim verhalen op de veroorzaker. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de volgende situaties:

 • na een verkeersongeval waaraan een derde partij schuld had
 • na een sportblessure met vastgestelde overtreding
 • na molest / ruzie

Met name bij langer durend verzuim krijgt u al snel te maken met een positieve kosten baten afweging en verdient het aanbeveling regres ofwel verhaal ziektekosten in te stellen. Wanneer uw werknemer recht heeft op een ziektewet uitkering (bijvoorbeeld vangnet) dient u aan UWV de mogelijke regres situatie te melden bij de ziekteaangifte.


Onze medewerkers zijn bij verzuim altijd alert op mogelijke regressituaties. Wij adviseren bij mogelijk regres altijd versneld een beoordeling door de bedrijfsarts (als basis voor uw mogelijke claim) te laten uitvoeren.
Meer weten? Bel 077 – 3201760 tijdens kantooruren of  e-mail via info@preact.nl

Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

 

Downloads

brochures:

ziek uit dienst

regres

 

formulieren:

verkort re�ntegratieverslag

medische informatie

ziekteaangifte

plan van aanpak

eindevaluatie

actueel oordeel

medische informatie

verzoek participatie