PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Verzuim de baas (visie)

Verzuim kost geld en werkt sterk verstorend op het arbeidsproces. De dienstverlening naar klanten stagneert, taken moeten worden overgenomen door collega’s of blijven liggen. Soms is inhuur van derden noodzakelijk.

Te veel werkgevers en werknemers zien verzuim nog steeds als een fenomeen waar slechts beperkt invloed op is uit te oefenen, “ziek is ziek” is een veelgehoorde term. Toch is verzuim in veel gevallen prima te beïnvloeden.

Wist u bijvoorbeeld dat wanneer de werkloosheid met 1% stijgt het verzuim in Nederland met 0.3% daalt en omgekeerd. Het economisch klimaat is dan ook nog steeds de krachtigste regulator van verzuim.

Download hier het onderzoek van bureau Astri naar de effecten van de Wet Verbetering Poortwachter en de invloed van het economische klimaat op ontwikkelingen met betrekking tot verzuim.

Maar er zijn meer manieren om verzuim te beïnvloeden, zoals:

 • het hanteren van een goed verzuimprotocol en verzuimbeleid
 • het stimuleren van het open spreekuur bezoek
 • het trainen van management en leidinggevenden
 • het uitvoeren van health checks en PMO onderzoek
 • het maken van verzuimanalyses als basis voor SMT overleg

PreAct gelooft in een snelle, krachtige en geprotocolleerde aanpak wanneer sprak is van verzuim. Verzuim en verzuimgedrag is doorgaans het sterkst te beïnvloeden in de eerste dagen en weken van verzuim.

Hierbij bieden wij onze opdrachtgevers een scala aan preventieve mogelijkheden aan en onze professionals kunnen terugvallen op een gedegen back office en ondersteunend elektronisch medisch dossier.

Op een aantal volgende webpagina’s treft u informatie aan over o.a. :

 • verzuimbeleid en protocol
 • verzuimpreventie
 • wet verbetering Poortwachter en loondoorbetaling
 • vangnetregeling, WAZO en Amber regelingen
 • regres en procedure ziek uit dienst
 • WIA thematiek

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PreAct via 077 – 3201760 of via e-mail info@preact.nl Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

Downloads

onderzoek Astri

verzuimprotocol

open spreekuur

verzuim de baas

health checks