PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Verzuimprotocol en beleid

Wanneer sprake is van verzuim krijgen werkgever én werknemer te maken met allerlei regels en wetten, waaronder:

  • de Wet Verbetering Poortwachter
  • de Wet Voortzetting Loondoorbetaling Bij Ziekte
  • de Ziektewet (bij vangnetsituaties)

Bij langer durend verzuim krijgt u bovendien te maken met:

  • de WIA (de opvolger van de WAO)
  • SUWI wet- en regelgeving

Bovendien krijgt u in de aanpak van verzuim en reïntegratie te maken met externe deskundigen, waaronder de medewerkers van de Arbo-dienst en in sommige situaties medewerkers van reïntegratiebedrijven en UWV.

Het is verstandig, naast de meer algemene Poortwachter regels en richtlijnen, te werken met een verzuimprotocol. In een verzuimprotocol staan eigen, bedrijfsspecifieke regels hoe te handelen bij (dreigend) verzuim.

In een verzuimprotocol staat omschreven wie waarvoor wanneer verantwoordelijk is wanneer er sprake is van verzuim. Door afspraken vooraf te maken, kunnen dikwijls problemen achteraf voorkomen worden.

Stel in het verzuimprotocol geen onredelijke of onwerkbare eisen. Wanneer een organisatie beschikt over een OR of personeelsvertegenwoordiging dienen deze organen betrokken te worden bij de vaststelling van het protocol.

Wij hebben voor PreAct opdrachtgevers een gratis concept verzuimprotocol samengesteld. Het is gebaseerd op gangbare, in de praktijk beproefde protocollen. Dit protocol kunt u downloaden.

U kunt ook bellen voor een word versie van het concept verzuimprotocol.

Het verzuimprotocol kan, samen met de meer algemene Poortwachter richtlijnen en samenwerkingsafspraken met PreAct de basis vormen voor uw op te zetten of uit te bouwen verzuim- en reïntegratiebeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PreAct via 077 – 3201760 of via e-mail info@preact.nl Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

 

Downloads

verzuimprotocol