PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Organisatie PreAct

Verder zonder Arbo-dienst, de maatwerkregeling

Met de komst van de nieuwe Arbo-wet in juli 2005 is een einde gekomen aan een lange periode van gedwongen winkelnering bij Arbo-diensten. Tal van nieuwe aanbieders zijn sindsdien met wisselend succes actief in de markt.

Wanneer u besluit verder te gaan zonder Arbo-dienst, maakt u gebruik van de maatwerkregeling zoals deze met de komst van de nieuwe Arbo-wet is ingevoerd.

Een belangrijk kenmerk van de meeste aanbieders is dat zij vooral een voortzetting van de aloude Arbo-dienst structuur (in een nieuw jasje gestoken) blijken te zijn, met verzuimbeheersing als belangrijkste werkterrein.

“Oude wijn in nieuwe zakken” dus.

PreAct wil nadrukkelijk méér zijn dan een alternatief voor de klassieke Arbo-dienst. Onze aandachtsgebieden zijn weliswaar vergelijkbaar, onze aanpak wijkt echter zowel inhoudelijk als contractueel sterk af.

Onze inhoudelijk aanpak

  • voorkomen is beter dan genezen
  • uw beleid, onze deskundige begeleiding
  • persoonlijk contact en korte communicatielijnen

Voorkomen is beter dan genezen, daarom zetten wij vooral in op preventie van verzuim, bevorderen van fitheid en gezondheid en planmatig invulling geven aan verbetering van arbeidsomstandigheden.

Wij geloven niet in het volledig uitbesteden door opdrachtgevers van de verantwoordelijkheid voor het reïntegratie- en arbeidsomstandighedenbeleid. Betrokken en deskundig adviseren, niet overnemen is dan ook ons motto. 

De basis voor een succesvolle samenwerking is communicatie. Onze dienstverlening is gebaseerd op korte communicatielijnen, heldere afspraken en aanbevelingen én persoonlijk contact.

Contractafspraken

  • heldere contractafspraken, geen “kleine lettertjes”
  • geen instaptarieven en/of aansluitkosten
  • geen langdurige opzegtermijnen

Vertrouwen en respect zijn de basis voor samenwerking met onze klanten. Wenst u de samenwerking met PreAct op enig moment anders in te richten, dan kunt u op ieder gewenst moment de contractafspraken laten aanpassen.

Wij hanteren in tegenstelling tot de meeste andere aanbieders geen verplichtte aansluitkosten en/of instaptarieven. Door te werken met scherpe tarieven en heldere producttarieven weet u bovendien altijd waar u aan toe bent.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u op ieder gewenst moment de samenwerking beëindigen. Een betere garantie voor onze kwaliteit van dienstverlening en uw klanttevredenheid bestaat naar onze mening niet.

Eén loket in de regio Zuidoost Nederland

  • selectie professionals, niet alleen op vakkennis
  • één loket in de regio Zuidoost Nederland
  • snel uitbreidend, bijna landelijk dekkend netwerk

Onze bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkplek- en organisatieadviseurs en verzuimrapporteurs zijn, naast de vanzelfsprekende vakkennis, vooral geselecteerd op communicatieve aspecten, ondernemerschap en passie.

Door de krachten van deze (als zelfstandig ondernemer aan PreAct verbonden) professionals te bundelen, beschikt u via één loket over alle deskundigheid bij al uw vragen rondom het thema ‘mens en werk’.

Het primaire werkgebied van PreAct is de regio Zuidoost Nederland. Wanneer uw bedrijf beschikt over vestigingen of medewerkers woonachtig buiten deze regio, werken wij samen met een landelijk netwerk van regionale aanbieders.