PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Klachtenregeling PreAct en deskundigenoordeel UWV

PreAct staat voor haar dienstverlening en werkt continu aan de verdere verbetering hiervan. Daarom zien wij het graag dat klanten ons op de hoogte stellen wanneer ze niet helemaal tevreden zijn over onderdelen van onze dienstverlening.

Doorgaans kunnen wij samen met u eventuele problemen in de dagelijkse praktijk oplossen. Bent u desondanks niet tevreden, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Deze procedure is toegankelijk voor zowel werkgever als werknemers.

Interne klachtenprocedure PreAct

U kunt uw klacht kenbaar maken aan de directie van PreAct, bij voorkeur per brief of e-mail. Geef duidelijk aan dat het een klacht betreft.

PreAct BV
Postbus 41
5900 AA Venlo

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging, inclusief een korte omschrijving van uw klacht en de naam van de contactpersoon waar u mogelijke vragen over de verdere behandeling van de klacht kunt stellen.

De directie van PreAct beoordeelt de klacht op basis van hoor en wederhoor.

Vervolgens zijn er 3 mogelijkheden:

  • de klacht is gegrond, in dat geval start een vervolgactie
  • de klacht is niet gegrond, dit wordt met motivatie kenbaar gemaakt
  • de klacht wordt niet ontvankelijk bevonden

Dit laatste houdt in dat directie van PreAct zich niet bevoegd acht om over de klacht te oordelen. De klager wordt doorverwezen naar de juiste instantie.

Los van de uitslag kijken wij altijd naar mogelijke oplossing en naar maatregelen om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 weken nadat de klacht kenbaar is gemaakt, krijgt u schriftelijk bericht over de uitspraak.

Deskundigenoordeel UWV

Klachten over de oordeelsvorming van de bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen van PreAct vallen niet onder de interne klachtenprocedure. Hiertoe dient u gebruik te maken van het deskundigenoordeel UWV.

U kunt de algemene UWV brochure deskundigenoordeel downloaden.

U kunt het aanvraagformulier deskundigenoordeel UWV versie werkgever of versie werknemer downloaden vanaf deze website. Let op: UWV neemt slechts schriftelijke aanvragen deskundigenoordeel in behandeling. Aan het aanvragen van een deskundigenoordeel UWV zijn voor de aanvrager kosten verbonden.

Zie ook www.uwv.nl Het deskundigenoordeel UWV is een advies en kent geen formeel juridische status.

 

Downloads


UWV brochure

UWV brochure


Aanvraagformulier

werkgever DO

werknemer DO