PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

PMO / PAGO onderzoek

Werkgevers zijn sinds 1994 verplicht om tenminste eenmaal per 4 jaren een preventief medisch onderzoek aan te bieden aan werknemers. In dit onderzoek dienen de mogelijke aan het werk verbonden gezondheidrisico’s aan bod te komen.

Afhankelijk van de gezondheidrisico’s van sommige beroepen dienen de periodieke onderzoeken vaker plaats te vinden. Deze bijzondere risico’s dienen benoemd te zijn in de voor werkgevers verplichtte Risico Inventarisatie & Evaluatie RI&E.

Feit is dat het preventief medisch onderzoek, voorheen PAGO genoemd, door veel klassieke Arbo-diensten matig werd ingevuld en onvoldoende in een behoefte van werkgevers én werknemers voorzag. Het leidde dan ook een kwijnend bestaan.

Steeds minder bedrijven voldeden dan ook aan de wettelijke verplichting (artikel 18 Arbo-wet). Sinds 2005 is daarom de opzet en de doelstelling van het periodieke preventief medisch onderzoek gewijzigd en gaat het door het leven als PMO.

Kende het PAGO één algemeen doel (risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers met zich meebrengt zoveel mogelijk voorkomen of beperken), zo kent het PMO meerdere kerndoelen:

 • preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele medewerkers en groepen werknemers.
 • bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk.
 • bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers.
 • aandacht geven aan niet werk gerelateerde thema’s zoals leefstijl en leeftijd gerelateerde thema’s.
 • eventuele verplichte keuringen (op grond van wet of CAO) kunnen in het PMO worden opgenomen.

De opzet van het PMO is hiermee breder en naast de verantwoordelijkheden van de werkgever wordt ook nadrukkelijk geappelleerd aan de verantwoordelijkheden van de individuele werknemer.

PreAct kan u adviseren bij de samenstelling en uitvoering van het PMO en werkt conform de door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) opgestelde leidraad PMO.

Wij kunnen diverse bedrijfskeuringen en functiekeuringen uitvoeren waaronder:

 • IVW geneeskundige onderzoeken (taxi keuringen).
 • CBR keuringen (rijbewijs keuringen).
 • Medibus keuringen (buschauffeurs keuringen grote bus).
 • Chauffeurskeuringen / keuringen beroepsgoederenvervoer.
 • Offshore keuringen.
 • Intredekeuringen.

Meer informatie over het PMO? U kunt ons bereiken via 077 – 3201760, e-mailen via info@preact.nl kan natuurlijk ook. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Op verzoek wordt een tarieflijst, productlijst of maatwerkofferte toegezonden.

Download de brochure >>> 25 vragen over PMO
Download de brochures >>> Arbobalans (uitgave ministerie SZW)

Downloads

25 vragen over PMO

arbo-balans 2006

arbo-balans 2005

arbo-balans 2004

arbo-balans 2003

arbo-balans 2002