PreAct BV

Postbus 41
5900 AA Venlo
Telefoon 077- 3201760
Mobiel 06 – 21981547
E-mail

Voorkomen is beter dan genezen (visie)

“Voorkomen is beter dan genezen” is een veelgehoorde uitspraak. Toch investeren bedrijven doorgaans aanzienlijk minder in het opzetten van een preventie en bedrijfsgezondheidsbeleid dan in de aanpak van verzuim en reïntegratie.

Dat is overigens niet zo verwonderlijk. Verzuim is immers direct meetbaar en voelbaar en werkt sterk verstorend op het  arbeidsproces en de continuïteit van dienstverlening. Het kan frustraties oproepen bij collega’s en leidinggevenden.

Het rendement van investeringen in preventie en bedrijfsgezondheid is bovendien moeilijker meetbaar dan de effecten van de aanpak van verzuim. Toch is dagelijks slechts een klein gedeelte van de medewerkers afwezig als gevolg van verzuim.

Daarom juist is het interessant om te investeren in het voorkomen van verzuim en te investeren in het welzijn, de gezondheid en de motivatie van de wel aanwezige medewerkers. Dit kan door het opzetten van een bedrijfgezondheidsbeleid.

In een arbeidsmarkt die de komende jaren zal worden gekenmerkt door krapte, ontgroening en vergrijzing is het hebben van een goed bedrijfgezondheidsbeleid  dan ook in toenemende mate van belang.

PreAct kan u ondersteunen bij het opzetten van een bedrijfsgezondheidsbeleid en bij de uitvoering van health checks en management checks. Bovendien besteden wij ook bij onze aanpak van verzuim en reïntegratie volop aandacht aan preventie.

In onze aanpak besteden wij altijd aandacht aan de volgende aspecten:

  • relatie met werk, werkplek en/of arbeidsomstandigheden (PMO)
  • relatie met leefstijl en gedrag
  • relatie met leeftijd / leeftijd bewust beleid

“Voorkomen is beter dan genezen” geldt natuurlijk ook voor u als particuliere opdrachtgever. Of u nu gebruikt maakt van de PreAct health check of een maatwerk onderzoek, onze keuringsassistentes en artsen staan voor u klaar.

De onderzoeksresultaten worden altijd met u besproken en relevante bevindingen worden (na uw akkoord) besproken met uw huisarts en/of specialist. Vanzelfsprekend helpen wij u verder aan de hand van het afgegeven advies.

Meer informatie of referenties van opdrachtgevers?
Bel naar 077 – 3201760 of stuur uw e-mail naar info@preact.nl
Onze medewerkers zijn u graag van dienst en verstrekken graag referenties.

Download de brochure >>> PreAct medisch onderzoek en health checks.

Downloads

PreAct brochure